Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13

Learn About Us

ESDA - EUROPEAN SPORT DANCE ASSOCIATION!

Европейска Спортна Данс Асоциация е регистрирано като сдружение с нестопанска цел, чиято основна дейност е насочена към развитието на спорта и танцовото изкуство в международен мащаб. Европейска Спортна Данс Асоциация е доброволна организация с общественополезна дейност, създадена от екип професионалисти за разпространение и взаимовръзка сред населението на всички направления в спорта, изкуствата, науката, културата, религията и социалната практика. Организацията е създадена да концентрира финалите от всички квалификационни танцови турове от различни държави в Европа веднъж годишно в Палма де Майорка, Испания, на „Европейска Данс Купа“.

WELCOME TO THE BFSDD

BULGARIAN FEDERATION SPORT DANCE DISCIPLINES!

БФСТД и Сдружение „ЕРА-3000” са организации, които се занимават с развитието и усъвършенстването на деца и младежи в сферата на изкуството, спорта и образованието! За изкуството! На сцената! До талантите! – Това е нашият девиз! For art! On stage! Near talents! – That’s our motto!

Club List

Join Us!

Contact Form

Please contact us if you have any questions

Contact Form

ESDA

ОФИЦИАЛЕН ЧЛЕН НА WBA, WDU, CID-UNESCO и ESDU

Get In Touch

Address

Sofia, Bulgaria * Palma de Mallorca, Spain * Roma, Italy

Email

grand.dance.eu@gmail.com

Phone

+359 886 315 123

Quick Links

Newsletter

© ESDA. All Rights Reserved.