INTERNATIONAL BALKAN DANCE SPARTAKIADE | 2024-05-17

Start List Day 1 Start List Day 2 Start List Day 3

Day 1

1 : Lyrical | solo | duo | trio | |

2 : Musical | solo | duo | trio | |

3 : Acrobatic dance | solo | duo | trio | |

4 : Jazz | solo | duo | trio | |

5 : Show dance/Open | solo | duo | trio | |

6 : Contemporary | solo | duo | trio | |

7 : Improvisation | solo | | | |


Day 2

1 : Show dance/Open | | | | group | formation

2 : Contemporary | | | | group | formation

3 : Lyrical | | | | group | formation

4 : Musical | | | | group | formation

5 : Jazz | | | | group | formation

6 : Acrobatic dance | | | | group | formation

7 : Production | | | | |

8 : AERIAL ACROBATICS | solo | duo | | |


Day 3

1 : Etno-Folklor-Characters dance | solo | duo | | group | formation

2 : Ballet | solo | duo | | group | formation

3 : MTV commercial | | | trio | |

4 : Street dance | solo | | | | formation

5 : Latino show/Ball room show | solo | | | group | formation

6 : ORIENT | solo | duo | | | formation

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПОРТЕН КЛУБ „ЗОКИ” - домакини

БФСТД-Българска Федерация по Спортни Танцови Дисциплини

СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗКУСТВА, СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ „ЕРА-3000”

ЕСДА - ЕВРОПЕЙСКА СПОРТНА ДАНС АСОЦИАЦИЯ

БФВА - БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЪЗДУШНА АКРОБАТИКА

17, 18, 19. май. 2024 г

Международна Балканска Спартакиада

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

За Купа „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”- 2024

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-Велико Търново

Квалификация за WORLD GRAND DANCE CUP 2024

Palma de Mallorca-Spain

СТИЛОВЕ:

•          АКРОБАТИК-ДЕНС/ GIM DANCE / ГИМНАСТИЧЕСКИ ТАНЦОВИ СЪЧЕТАНИЯ

•          КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ

•          ЛИРИКЪЛ / КОНТЕМПОРАРИ – MODERN

•          ФОЛКЛОРНИ * ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ – ETNO / БОЛИВУД - BOLIWOOD / ОРИЕНТ

•          ТАНЦОВО ШОУ / ОPEN

•          МЮЗИКЪЛ / ДЖАЗ / ЛАТИНО ШОУ

•          STREET DANCE / MTV

•          МАЖОРЕТНИ ТАНЦИ

•          FIT KIDS / ФИТНЕС СЪЧЕТАНИЯ ЗА ДЕЦА

•          ВЪЗДУШНА АКРОБАТИКА

ВЪЗРАСТИ/сола, дуети, трио, групи, формации, продукции/:

•          БЕЙБИ / 4- 6 г/

•          МИНИ / 7 - 9 г/

•          ДЕЦА / 10 г - 12 г/

•          ЮНОШИ / 13 г - 15 г/

•          СЕНЬОРИ / 16 г - 35 г/

•          ВЕТЕРАНИ /над 35 г/

КАТЕГОРИИ - ВРЕМЕТРАЕНЕ:

•          СОЛО,(2:30 мин)

•          ДУЕТ,(2:30 мин)

•          ТРИО, (2:30 мин)

•          ГРУПА /4-8 уч./, (3:30 мин)

•          ФОРМАЦИЯ /над 8 уч./ (4:00 мин)

•          ПРОДУКЦИЯ (5:00 мин)

• БОГАТ НАГРАДЕН ФОНД – ГРАМОТИ; ТРОФЕИ; МЕДАЛИ

* ПЛАКЕТИ,  СТИПЕДИИ - индивидуални и колективни; еднократни и дългосрочни.

• ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ВСЯКО ПЪРВО МЯСТО ВЪВ ВЪЗРАСТ ЮНОШИ И СЕНЬОРИ ПРИ СОЛА В СТИЛОВЕ:

ОУПЕН/ТАНЦОВО ШОУ ; МОДЕРН / ЛИРИКЪЛ ; КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ ; ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ ; АКРОБАТИЧНИ ТАНЦИ И В ДРУГИТЕ СТИЛОВЕ,

ПРИ НАЛИЧИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ И ФИНАЛИ.

• ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ЗА ВСЯКО ПЪРВО МЯСТО ВЪВ ВЪЗРАСТ МИНИ И ДЕЦА ПРИ СОЛА

• МИС И МИСТЪР „СПАРТАКИАДА”

• ПРИЗ ЗА „ТАЛАНТ СПАРТАКИАДА”

• КУПА „ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”


Такси за участие:

* Соло, дуо, трио: 15 eвро/30 лв на участник, за всеки танц 

* Група, Формация, Продукция: 7.50 евро/15 лв на участник, за всеки танц

ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ: 5 лева; Състезатели и участници влизат без вход

 

* Право на брой танци от един колектив за всяка възрастова група: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

* Един изпълнител има право на солови изпълнения в неограничен брой стилове. Същото важи и за дуети.

* Максимален брой сола и дуети от един колектив за един стил в дадена възрастова група БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

* При по-голям брой участници в определени категории, се провеждат квалификации и финали.

* При два или три танца от един и същ колектив в една и съща категория се журират всички, но за разпределяне на купи и медали,

се взима най-високо оцененото изпълнение.

* При голям брой участници, е възможно началният час в дни събота и неделя да бъде по-ранен.

* При недостатъчно участници в даден стил, възраст или категория, по преценка на организаторите ще има сливане на такива.

* При неспазване времевото ограничение, изпълненията ще бъдат принудително прекратявани и/или санкционирани в компонент "композиция".

* При несъответствие на една хореография в обявения стил, се намалява оценката в компонент "композиция" и/или техника.

При наличие на достатъчно конкурсно време, се премества в подходящия стил.

*** На вниманието на ръководителите:

В един и същи ден ще бъдат изявите за повече от един танцов стил, което предполага дълга програма и предпоставки за умора на участниците,

затова се обръщаме към хореографите да се съобразят с тези условия!

Единствено ръководителите носят отговорност за преумора или контузии на свои състезатели по време на конкурсната и

подготвителна част на територията на сградата!

Медицинското лице, което ще бъде на разположение на организаторите в полза на участниците има правото да налага забрани за състезание

по собствена аргументирана медицинска преценка!

Прекрачването на такава забрана дава право на организаторите за дисквалификация на състезател или хореография.

 

ЖУРИРАНЕТО СТАВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ /всеки съдия разполага с компютър/ И Е ДОСТЪПНО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И ПУБЛИКА

ВЕДНАГА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ,

ПОСРЕДСТВОМ МУЛТИМЕДИЕН ЕКРАН.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ АРБИТЪР, КОЙТО СЛЕДИ ЗА ОБЕКТИВНОСТ ПРИ ВСЕКИ ТАНЦОВ СТИЛ ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ С КОМПОНЕНТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ТЕХНИКА; КОМПОЗИЦИЯ И ИМИДЖ.

НЕ СЕ НАМЕСВА В ОЦЕНКИТЕ НА ЖУРИТО, НО ИМА ПРАВОТО, ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА КОРИГИРА И/ИЛИ ДУБЛИРА КЛАСИРАНЕТО И ПОДРЕДБАТА НА МЕСТАТА.

 

ОЦЕНЯВАТ СЕ 3 КОМПОНЕНТА С МАКСИМАЛЕН БАЛ 10 ТОЧКИ:

1. ТЕХНИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2. КОМПОЗИЦИЯ И ХОРЕОГРАФИЯ

3. СЦЕНИЧНО ПРИСЪСТВИЕ, ВИЗИЯ

 

Финалистите в най-оспорваните дисциплини се определят с явно гласуване на класираните места от членовете на журито.

Съдия не журира стил, в който участват негови възпитаници.

Краен срок за регистрация на участници: 10.05.2024, 24:00 ч. !

Във всеки профил автоматично излиза стартовия списък с регистрацията по възраст, стил и категория, който ще бъде пренареден след срока за регистрация, с цел осигуряване достатъчно време за смяна на костюми, при нужда.

Молим да сверявате и при несъответствие да коригирате в редактиране.

Желаем Ви здраве и успех!

 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ЗА НАНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИ, ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Очакваме Ви в красивия старопрестолен град Велико Търново с най-добри чувства!

Внимание! В левовата сметка се превеждат такси по регламент в лева, а не равностойността на евро!
Моля да се запознаете с обявените такси в лева и в евро.
В еврова равностойност се превежда сума само в евровата сметка по-долу!

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ В ЛЕВА:
БФСТД „ЕРА-3000”,
Адрес: България, Пловдив 4000, ул. „Иван Вазов“56
ЕИК: 160102683
БАНКА ДСК,
Адрес на банката: Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов“ 6
SWIFT: STSABGSF
BIC: STSABGSF
IBAN: BG44STSA93000019145837
МОЛ: Кремена Антонова
основание: име на мероприятието + име на участника/колектива

Bank details in euro:
BFSDD „ЕRА-3000”
Adress: Bulgaria, Plovdiv 4000, „Ivan Vazov“56
NI: 160102683
Bank account: FIBANK
Sofia 1797, bul. "Dragan Tsankov" №37
BIC/SWIFT: FINVBGSF
IBAN: BG75FINV91502016596475
Person: Kremena Atanasova Antonova
object: name of competition + name of participant / school

ESDA

ОФИЦИАЛЕН ЧЛЕН НА WBA, WDU, CID-UNESCO и ESDU

Get In Touch

Address

Sofia, Bulgaria * Palma de Mallorca, Spain * Roma, Italy

Email

grand.dance.eu@gmail.com

Phone

+359 886 315 123

Quick Links

Newsletter

© ESDA. All Rights Reserved.